sünbələmə

sünbələmə
«Sünbələmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • sünbəki — getmək (vurmaq) – danışmağa başlarkən sözü tələffüz etməkdə çətinlik çəkməkdən, kəkələməkdən ibarət nitq nöqsanı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sünbə — is. Odlu silahların lüləsinin içini təmizləmək, yağlamaq, habelə bir şeyi bir yerə təpmək və ya çıxarmaq üçün uzun dəmir mil. Tüfəng sünbəsi. – <Məşədi:> Bu sünbə nəinki tamam artıqdır, hətta arşından iki verşok da azdır. Ə. H..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sünbələmək — f. Sünbə ilə təmizləmək (tüfəngin və s. nin lüləsinin içini) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • toxmaq — is. 1. Ağacdan yonulmuş iribaşlı çəkic, çox yoğun taxta çəkic. Çadır mıxlarına vurulan toxmaqların səsi Culfa dağlarını və Ələncik qalasını titrədirdi. M. S. O.. 2. Dəyənək, çomaq, kötək. Çoban toxmağı. – Divanəmisən? Yaxud da axmaq; Get, yoxsa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Malawi Stock Exchange — Type Stock Exchange Location Blantyre, Malawi, Founded November 11, 1996 …   Wikipedia

  • qıyıq — 1. is. Torba, çuval və s. tikməyə məxsus iri iynə; çuvalduz. . . Əlinə bir dəmir sünbə, bir də bir qıyıq keçirib, düşüb bu dərənin canına, adını da qoyub palanduz. S. R.. Qıyıqlar xarallara sancıldı. Ə. Vəl.. 2. sif. Gözlərinin ucu dar, qıyılmış …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qorxaq — sif. 1. Qorxu hissinə tez qapılan, ürəksiz, ağciyər, xoflu, cəsarətsiz. Qorxaq adam. Qorxaq xasiyyət. – Kəndxuda çox qorxaq adamdı. Uryadnikin vurulması onu büsbütün haldan çıxartmışdı. M. Hüs.. // İs. mənasında. Ana yurdu bu şən torpaq;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • verşok — <rus.> köhn. Arşının 1/16 hissəsinə – 4,4 sm ə bərabər köhnə rus uzunluq ölçüsü. . . Bu sünbə nəinki tamam arşındır, hətta arşından iki verşok da azdır. Ə. H.. <Cəmil:> Bir də görürsən balta fırlanır, amma heç bir verşok da dərinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”